Google Consent Mode V2: Vad du behöver veta

Google Consent Mode V2
Google Consent Mode V2

Integritetslagar och användarsamtycke blir alltmer avgörande på internet; Google har nu sedan mars introducerat ett uppdaterat verktyg som tar itu med dessa bekymmer direkt: Google Consent Mode V2. När vi förbereder oss för att det nya Digital Markets Act (DMA) ska träda i kraft i mars 2024 är det viktigt att förstå och implementera Google Consent Mode V2.

I den här artikeln granskar jag nyanserna i Google Consent Mode V2 och erbjuder en guide till vad det är, hur det fungerar och varför det är en avgörande komponent för företag som navigerar i komplexiteten av digital marknadsföring och efterlevnad. Jag kommer dessutom att titta på de betydande förbättringarna som gjorts jämfört med dess föregångare för att säkerställa att dina digitala kanaler och reklaminsatser är effektiva och följer reglerna.

Vad är Google Consent Mode v2?

Google Consent Mode är ett verktyg från Google som möjliggör kommunikation av kakor (cookies) och samtyckesval från besökaren till Googles taggar som hjälper dig att mäta prestandan för din digitala kanal och marknadsföring. Dessutom tillåter Google med Consent Mode att du modellerar beteendet hos användare som inte gett samtycke.

Den första versionen introducerades 2020 för att möjliggöra dataskörd för Google Analytics och Google Ads samtidigt som man respekterar EU:s dataskyddslagar (GDPR). Google Consent Mode V2 är en uppdaterad version skapad för att anpassa sig till den nya Digital Markets Act som träder i kraft i mars 2024.

Google Consent Mode är inte en fristående lösning för hantering av användarsamtycke eller kakor (cookies) efterlevnad. Den ersätter inte behovet av en Consent Management Platform (CMP) eller kakor (cookies) samtyckesbanner/widget som ansvarar för att erhålla och hantera användarsamtycke på webbplatser. Den fungerar istället fungerar som en kompletterande funktion som samverkar med en CMP för att säkerställa att Google-taggar och skript fungerar i enlighet med användarnas samtyckespreferenser.

Hur fungerar det?

Google Consent Mode är ett API som fungerar genom att introducera fyra tagginställningar. Två av dem fanns i den första versionen och två nya samtyckeslägen för V2-versionen:

  • Analytics_storage, som frågar användaren om de samtycker till att deras data används för analys.
  • Ad_storage, som frågar användaren om de samtycker till att deras data används för annonsering/marknadsföring.
  • Ad_user_data (nytt): samtycker användaren till att deras personuppgifter används för reklamändamål.
  • Ad_personalization (nytt): samtycker användaren till att deras data används för remarketing?

Användaren kommer att ge (status = beviljad) eller vägra (status = nekad) samtycke via kakor (cookies) banner. Informationen som skickas till Googles plattformar efter detta val kommer att bero på vilken metod som har valts för implementeringen, grundläggande eller avancerad:

Grundläggande:

Den grundläggande metoden blockerar alla taggar med utlösningsregler i GTM och tillåter dem endast att utlösas när rätt samtyckeskategori beviljas. Detta innebär att ingen information delas med Google-plattformarna om besökaren inte accepterar kakor (cookies). 

Avancerad:

Med den avancerade implementeringen tas utlösningsregler bort i GTM, och taggar tillåts att utlösa och anpassa sitt beteende baserat på samtyckesnivån för varje tagginställning. När samtycke inte beviljas kommer kaklösa pingar att användas. Google använder dessa kaklösa pingar för att modellera beteendet hos icke-samtyckta besökare och beräkna de uppskattade konverteringarna.

Vad händer om Google Consent Mode inte är aktiverat?

För det första, om du har den gamla versionen av samtyckesläge implementerad (V1), kommer din implementering att fortsätta att fungera. Men för full funktionalitet måste du uppdatera till Consent Mode V2 så att Google vet hur man ska behandla inkommande data korrekt för de två nya parametrarna ad_user_data och ad_personalization.

Utan Google Consent Mode kommer ingen data att skickas till dina Google-annonseringsplattformar, vilket innebär att mätning, rapportering, publikskapande och remarketing-möjligheter kommer att minska, vilket leder till mindre optimerade marknadsföringskampanjer.

Rör detta min webbplats?

Om du använder Google Ads är det viktigt att du implementerar den uppdaterade versionen av Googles Consent Mode innan 6 mars 2024, då vissa typer av annonser inte kommer att fungera om man inte stödjer Consent Mode v2.

Consent Mode v2 kan även påverka Google Analytics, men för de flesta är det inget brådskande att uppdatera av den anledningen. Det kan ses som en ny best practice som kan implementeras under våren. 

Om du inte implementerar Consent Mode v2 kommer du inte att kunna använda modelleringen. 

Okej, så hur implementerar jag det?

Oftast får man ”Consent Mode V2” parametrar genom sitt cookieverktyg, vilket kan behöva uppgraderas (eventuellt gå över till en betalversion) för den sakens skull. Sedan använder man dessa parametrar i GTM (google tag manager).

Man kan också implementera Consent Mode V2 utan att använda sig av GTM. Då anpassar man GA4 / Google Ads scriptet istället (om det är implementerat direkt på sajten istället för via GTM).

Ett bra verktyg som vi på WP Media rekommenderar är CookieBot CMP. Detta är en tjänst som hjälper webbplatsägare att uppfylla lagkraven för integritet och dataskydd, särskilt relaterade till användning av cookies och spårningsteknologier. CMP står för ”Consent Management Platform”, och Cookiebot är ett av flera företag som erbjuder sådana plattformar. Det är ett smidigt verktyg för en enkel installation. 

Genom att använda en CMP som Cookiebot kan webbplatsägare följa lagstiftningen om dataskydd, såsom GDPR (General Data Protection Regulation) i Europeiska unionen och liknande lagar i andra jurisdiktioner, genom att hantera användares samtycke på ett tydligt och efterlevande sätt.

Kostar det något?

Att använda Consent Mode i Google Tag Manager är kostnadsfritt för användare av Google Tag Manager och de olika Google-tjänsterna som det integreras med, såsom Google Analytics och Google Ads. Det finns inga direkta kostnader för att använda Consent Mode eller dess olika versioner, inklusive Consent Mode v2.

Det är dock viktigt att notera att det kan finnas kostnader för att använda vissa av de tjänster eller funktioner som integreras med Consent Mode, till exempel Google Analytics 360, Cookie CMP eller vissa premiumfunktioner inom Google Ads.

Önskar du hjälp med att registrera dig på CookieBot? Kontakta oss idag så hjälper vi dig!

Kategorier