Vad är effektiv content marketing? (2023)

content marketing
Vad är effektiv content marketing? (2023) 4

Content marketing, som på svenska är innehållsmarknadsföring, är en kraftfull marknadsföringsmetod som innebär att skapa förtroende för dina kunder med relevant och värdefullt innehåll för att kunna öka din försäljning och brand awareness. Det är upp till dig hur väl du lyckas med ditt innehållsmarknadsföring, därför måste du lägga vikt på kvalitén på ditt innehåll. Det är viktigt att skriva innehåll som engagerar läsaren.

Syftet bakom content marketing

Syftet med content marketing är att du ska kunna skapa förtroende för dina kunder och deras potentiella frågor. Med content marketing bygger man på att presentera ett varumärke eller tjänst/produkt i ett bra ljus. Det är lönsamt för dig om dina kunder associerar ditt varumärke med expertis inom ditt aktuella område, då chansen för att kunden kommer välja just dig när hen ska köpa en viss tjänst/produkt, ökar. 

Om du vill lyckas med content marketing är det viktigt att du gör ett bra förarbete som alltid ligger i grunden. Analysera din målgrupp och se hur deras beteende mönster är på nätet. Med hjälp av den informationen kan du sedan lägga upp en strategi om hur du ska arbeta framöver, exempelvis vad du ska publicera, och när.

När förarbetet är färdigt kan du kolla på vilket typ av content du vill publicera. Är det bilder, videos, inlägg eller annat? Se till att innehållet du skapar är värdefullt för dina läsare. Fokuset ska ligga på användaren och inte på dig som avsändare. Publicera alltid ditt innehåll kosekevnt och regelbundet för att visa läsarna att du bryr dig. 

Hur skriver jag bra content?

Content marketing kan kännas väldigt utmanande, men det kommer stora fördelar med att ge sig in i det. Det är inte alltid helt lätt att skriva engagerande och intressant innehåll, därför har vi sammanställt punkter du bör reflektera över när du skriver content. 

Intresseväckande rubrik

Majoriteten av dina besökare kommer att läsa rubriken först, därför är det viktigt att fånga intresset redan i rubriken. Rubriken är avgörande ifall besökaren vill klicka sig vidare och läsa artikeln. Försök att locka till dig läsaren med en engagerande och intresseväckande rubrik, för att inte riskera att förlora potentiella besökare. 

Engagerande inledning 

När du väl skapat en intresseväckande rubrik är det dags för att skriva en inledning. Inledningen är det första stycket i artikeln och måste också vara intresseväckande för besökaren. Det ökar chanserna att behålla besökaren för resten av artikeln om inledningen är bra skriven. 

Lästips: Vad är SEO?

Kort och sammanfattat 

När du arbetar med content writing är det viktigt att tänka på att hålla sig kort. Det innebär att ditt innehåll ska vara fokuserat och tydligt. Målet är att fånga läsarens uppmärksamhet och bibehålla en röd tråd som gör att läsaren kan läsa utan något avbrott. 

Föreställ dig att en läsare har sökt efter en viss sak, och sedan hittat till din hemsida och klickar sig vidare eftersom de antar att det de sökt efter finns på din sida. Det är därför viktigt att du håller dig till ämnet, annars finns risken att du förlorar läsaren om du skriver om saker som inte är relevanta. Eftersom du fångar läsarens uppmärksamhet i rubriken är du skyldig att rubriken reflekterar ämnet.

Ha inte för långa stycken

Om ett stycke är alldeles för långt finns det stor risk att läsaren tappar fokus, även om innehållet du skrivit är intressant och engagerande. Försök alltid att hålla dina stycken korta. 

Ett bra tips är att också använda sig av underrubriker för att läsaren ska få en bra överblick om vad nästa stycke kommer att handla om, och dessutom få en chans att “vila” hjärnan lite. Det kan vara så att vissa delar av artikeln är av mindre relevans, och det gör att läsaren enkelt kan skanna igenom och se vad som är viktigt. På så sätt ökar chansen att läsaren stannar på hemsidan.

Använd ett enkelt språk för din målgrupp

Det finns ibland en tendens att skriva i ett byråkratiskt språk, eller i termer som alla inte förstår. Använder du ett för svårt språk finns det en risk att du tappar läsaren. Ett bra innehåll ska vara användarvänligt. 

Om du använder ord som alla kanske inte förstår, se till att förklara ordet. Ingen läsare vill läsa en text med en ordbok vid sidan om. Du vill att läsaren ska förstå vad du skriver om, så därför kan det vara bra att försöka och skriva i en ton som om du pratar med en vän eller bekant. 

Granska din artikel

Efter att du är klar med din artikel, ta dig tid att granska igenom innehållet. Det är lätt att missa stavfel eller att du skrivit märkliga meningar. Tar du dig tiden att granska, kan du sedan justera ändringarna i lugn och ro. 

Kolla gärna också när du granskar din artikel, om du besvarat på frågorna som läsaren kan tänkas ha. Om läsarna inte upplever att det fått svar på frågorna de söker efter, kan det vara så att det inte kommer att besöka din hemsida igen. Se därför till att du inte lämnar läsaren med fler frågor än vad de hade innan de kom till din hemsida.

Använd bilder

En text utan avbrott kan kännas tråkig och göra att läsaren tappar fokus. Se därför till att använda dig av bilder till ditt innehåll. Det är faktiskt så att vi tar in innehållet bättre om vi läser en artikel med bilder, men givetvis ska du inte använda för många heller. 

Avslutande del av artikeln

I slutsatsen av din artikel kan du försöka att knyta ihop innehållet och återkoppla till artikelns viktigaste delar. För att variera slutsatserna kan du ibland ställa en uppmuntrande fråga som får läsaren att reflektera och kommentera ditt innehåll. 

Sammanfattning

Content marketing kan kännas tungt att börja med, eftersom det kräver lite förarbete. Det är verkligen viktigt att förstå att content marketing med bra förarbete kommer att vara mer hållbart i längden. 

Det går nästan att dela upp content marketing i två delar, välplanerad content marketing där allt innehåll publiceras efter en väl uttänkt plan med ett tydligt mål och syfte. Sedan content marketing som är stökig och otydlig, som publiceras oregelbundet. Den som klassas som content marketing är den som är välplanerad och strukturerad. 

Content marketing går till stor del ut på att skapa engagerande och intresseväckande innehåll, i olika former, exempelvis bloggartiklar, sociala medie inlägg med mera.

Se till att ditt innehåll är anpassat efter din målgrupp och det du vill sälja. På så sätt kan du enkelt skapa en strategi för din marknadsföring. Du kan etablera en auktoritet till dina besökare om de vet att det får ett värdefullt innehåll när det kommer till din sida. 

Kategorier