Användarcentrerad design: Nyckeln till en framgångsrik webbplats (2023)

anvandarcentrerad design
Användarcentrerad design: Nyckeln till en framgångsrik webbplats (2023) 4

För att skapa en användarvänlig och effektiv webbplats är användarcentrerad design (UCD = user centered design) en metodik som kan vara ovärderlig. I dagens digitala era är en webbplats ofta den första kontaktpunkten mellan en organisation och dess publik. Oavsett om det är för att marknadsföra produkter, dela information eller tillhandahålla tjänster, är en välfungerande webbplats avgörande. I detta blogginlägg kommer vi att utforska vad användarcentrerad design är och hur den kan tillämpas på en webbplats.

Vad är användarcentrerad design?

Användarcentrerad design är en metod för att utveckla och förbättra produkter och tjänster genom att fokusera på användarnas behov och önskemål. Inom webbdesign innebär detta att man sätter användaren i centrum av skapandeprocessen. Istället för att bara skapa en webbplats baserat på egna preferenser eller antaganden, börjar man med att förstå målgruppen och deras behov.

I användarcentrerad design kombinerar designers olika undersökningsmetoder och kreativa verktyg, såsom undersökningar och intervjuer för att generera insikter och utveckla en djup förståelse för användarnas behov. Begreppet myntades redan på 1970-talet men fick senare ökad uppmärksamhet genom Don Norman, en framstående expert inom kognitionsvetenskap och användarupplevelse.

Don Norman använde termen i sitt omfattande arbete för att förbättra användarupplevelsen och användningen av olika föremål. Den fick ytterligare erkännande genom verk som ”User Centered System Design: New Perspectives on Human-Computer Interaction,” som Norman samarbetade om med Stephen W. Draper, samt Normans bok ”The Design of Everyday Things” (ursprungligen titeln ”The Psychology of Everyday Things”). Dessa verk har bidragit till att forma och sprida begreppet användarcentrerad design och dess betydelse för att skapa användarvänliga och effektiva produkter och system som vi använder idag!

De fyra faserna inom användarcentrerad design 

UCD-processen består av fyra centrala faser som tillsammans bildar en strukturerad väg mot att skapa en produkt som verkligen uppfyller användarnas förväntningar och behov.

Förståelse

I den första fasen har vi ”Förståelse,” och det handlar om att samla in djupgående insikter om målgruppen. Det innebär att definiera vilka användarna är, vad de vill uppnå, och vilka problem de står inför. Genom att förstå användarnas mål och utmaningar kan man skapa en stark grund för produktutvecklingen!

Design

Efter förståelse fasen kommer ”Design,” och det bygger vidare på förståelsen och innebär att skapa konkreta designlösningar som är anpassade till användarnas behov. Detta inkluderar skapandet av prototyper och användargränssnittsdesign som hjälper till att visualisera och planera hur produkten kommer att fungera och se ut.

Utvecklingsfasen

Följande fas  ”Utvecklingsfasen” tar man designen och omsätter den i praktiken genom att bygga den faktiska produkten eller webbplatsen. Detta innebär att skriva kod, skapa grafik och implementera alla funktioner och interaktioner som har planerats tidigare.

Utvärdering 

Den sista fasen, ”Utvärdering,” är lika viktig som de tidigare tre. Här testar och utvärderar man produkten med riktiga användare för att säkerställa att den lever upp till förväntningarna och fungerar utan problem. Eventuella problem som upptäcks under testningen kan korrigeras, och produktens prestanda kan finjusteras för att uppnå en optimal användarupplevelse.

Genom att följa dessa fyra faser i UCD-processen kan utvecklare och designers skapa produkter som inte bara är tekniskt solida, utan också uppfyller de faktiska behoven och önskemålen hos de personer som ska använda dem.

Steg för att applicera användarcentrerad design på en webbplats

Det finns otroligt många olika knep och trix för att för applicera användarcentrerad design på en webbplats, och det är svårt att täcka alla delar i ett blogginlägg, därför har jag valt ut de punkter jag anser är viktigast för att du ska kunna ta med dig kunskapen och applicera den på din webbplats. Här har jag sammanfattat 9 olika punkter.  

1. Förstå målgruppen

Att förstå din målgrupp är grunden för en lyckad användarcentrerad designprocess, och det är faktiskt många som missar just denna viktiga del. Börja med att genomföra noggrann undersökning för att samla in information om dina användares beteende, preferenser och behov. Detta kan göras genom att använda metoder som användarundersökningar, kundintervjuer och marknadsanalyser.

En användbar teknik är att skapa personas som representerar olika segment av din målgrupp. Dessa personas är fiktiva, men de hjälper dig att personifiera och förstå dina användares behov och mål på djupet. Till exempel kan du skapa ”Anna, 32 år, mamma till två barn, söker efter barnvänliga restauranger i närområdet” som en användarprofil. Detta ger dig möjlighet att skapa en webbplats som är skräddarsydd för att möta hennes specifika behov. Annars finns det stor risk att du bara skapar innehåll som faktiskt inte passar dina besökare. Ett bra utfört grundarbete är viktigare än du tror!

Lästips: Persona exempel – Vikten av att Skapa en Persona i Digital Marknadsföring och Hur Du Implementerar Det I Din Verksamhet

2. Användbarhetsstudier   

Användbarhetsstudier är kärnan i att validera dina designbeslut och upptäcka problemområden som användarna kan stöta på. Under dessa studier, låter du faktiska användare interagera med prototyper eller tidiga versioner av din webbplats. Observera deras beteende och ställ frågor om deras upplevelse. Om du inte har resurser att lägga på detta kan ett bra tips vara att låta folk i din omgivning testa som bär på olika tekniska kompetenser och be dem utföra vissa uppdrag för att se hur lätt eller svårt det är för dem att navigera. 

Dokumentera och analysera resultaten noggrant. Detta kan inkludera allt från användares navigationsflöden till deras kommentarer om visuell estetik och användarvänlighet. Det är viktigt att inte bara identifiera problem utan också att förstå varför de uppstår.

3. Skapa användarcentrerade prototyper

Baserat på insikterna från användbarhetsstudier, kan du börja skapa prototyper på din webbplats. Prototyper är interaktiva skisser eller modeller som visar hur användare kommer att interagera med din webbplats. De är ett värdefullt verktyg för att visualisera och testa användarupplevelsen innan du går vidare till fullständig utveckling.

Använd prototyper för att experimentera med olika designidéer och användargränssnitt. Tänk på användarflöden, knappar, ikoner, färger och layout. Användarcentrerad design innebär att du konstant anpassar och justerar dina prototyper baserat på användarfeedback och insikter.

Program som används som branchstandard är främst Figma och Adobe XD

Figma: 

Figma är ett kraftfullt molnbaserat verktyg för användargränssnittsdesign och prototyping. Det låter flera användare samarbeta i realtid och skapa prototyper som är enkla att dela med andra. Figma har ett intuitivt gränssnitt och stöder interaktioner och animeringar.

Adobe XD: 

Adobe XD är en annan populär plattform för gränssnittsdesign och prototyping. Det har inbyggd support för prototyping och delar många likheter med andra Adobe-program, vilket gör det enkelt för användare som redan är bekanta med Adobe-sviten.

4. Design och utveckling

När du har testat dina prototyper och justerat de ändringar som testerna upptäckt,  är det dags att påbörja design- och utvecklingsarbetet. Detta är steget jag tycker är roligast i hela processen! Använd designprinciper som tydlighet, användbarhet och konsistens för att skapa en gränssnittsdesign som är intuitiv och estetiskt tilltalande. Fokusera också på att göra din webbplats responsiv! Tro mig, du kanske tror att “alla” redan är medvetna om det, men så är dessvärre inte fallet. Det är viktigt att ha en responsiv webbplats, så att den fungerar bra på olika enheter och skärmstorlekar.

Under utvecklingen är det viktigt att följa bästa praxis för kodbasen och använda rätt teknologier och ramverk som passar dina behov och mål. Jag skulle rekommendera att använda WordPress.org plattformen ör att skapa din webbplats! Du slipper att koda allting själv om du nu ska ge dig in i skapandet! Behöver du hjälp kan du alltid anlita en WordPress konsult! 

5. Testa och iterera din nya webbplats 

När du lanserat din nya webbplats är det många som tror att det är över, men så enkelt är det inte! Eller, kanske för vissa, men det är viktigt att samla feedback från användare och genomföra regelbundna användartester. Använd feedbacken för att göra iterativa förbättringar på din webbplats, för det kommer ständigt behöva ändras. Detta kan innefatta att åtgärda problem, förbättra användarflöden eller lägga till nya funktioner baserat på användarnas behov och önskemål.

6. Glöm inte att testa på olika enheter och plattformar

Din webbplats måste fungera smidigt på olika enheter och plattformar, vilket jag nämnt kring responsiv design tidigare i artikeln. Testa webbplatsen på olika webbläsare, operativsystem och skärmstorlekar för att säkerställa att användarna har en enhetlig och positiv upplevelse oavsett hur de når din webbplats. Ibland kan det vara så att det funkar utmärkt i Chrome men inte riktigt helt hundra i Safari. Därför är det viktigt att testa de webbläsare som främst används!

7. Tillgänglighet 

Tillgänglighet är en central del av användarcentrerad design. Se till att din webbplats följer tillgänglighetsriktlinjer och riktlinjer som WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Detta innefattar att använda korrekt HTML och tillhandahålla alternativ för användare med funktionshinder, som alt-text för bilder och textbaserade alternativ för multimedia. 

Eftersom WCAG är på engelska kan jag rekommendera dig att använda Webbriktlinjers översättning av WCAG. Ibland blir saker och ting enklare att applicera om du är van vid att använda svenska! 

Det är ibland så att jag ser estetiskt fina webbplatser, men dessvärre uppfyller de sällan kraven för WCAG’s lägsta standard. Det kan exempelvis vara att färgkontrasten mellan färger på webbplatsen inte är tillräckligt för att färgblinda ska kunna se färgskillnader, som exempelvis rött och grönt tillsammans. Det finns verktyg som ger dig möjlighet att testa om färgerna fungerar bra ihop. 

Skapa en framgångsrik webbplats med hjälp av användarcentrerad design

Användarcentrerad design är nyckeln till att skapa en framgångsrik webbplats som möter användarnas behov och förväntningar. Genom att integrera användarcentrerade metoder i hela designprocessen kan du skapa en webbplats som inte bara ser bra ut, utan också erbjuder en överlägsen användarupplevelse och uppfyller sina mål på bästa möjliga sätt. Ta dig tid att förstå din målgrupp, testa dina idéer och var beredd att göra justeringar baserat på användarfeedback. På så sätt kan du bygga en webbplats som verkligen imponerar på dina besökare och ger ett starkt intryck av din organisation.

Om du behöver hjälp med att skapa en användarcentrerad webbplats kan du alltid kontakta oss, vi hjälper dig gärna! Du kan boka ett kostnadsfritt möte för att diskutera dina idéer.

Kategorier